BEPIC.ELEV8.ACCELER8-първа доставка.

Често ме питат, какво дава натуралната храна под формата на ELEV8 и ACCELER8? Какви резултати са получени от употребата им? ELEV8, това е продукт,който дава живот на живота. Зарежда всяка наша клетка със здраве!...